@NK 5.5m meter

5.5m

Tijdens de dinsdag avond wedstrijden had ik twee keer bemant op de Hamerhaai, een 5.5m. Kort geleden bleek een van de bemanningsleden toch niet op het NK te kunnen komen. En aldus werd ik gevraagd om te komen bemannen.

Aldus geschiede en was ik op het NK van de partij. Aan wind was er op de westeinder geen gebrek. Gezien de schade die voor de start al gevaren werd en het weinige aantal boten op de lijn ten tijden van het een minuut signaal besloot het comité op vrijdag toch maar niet te starten.

De rest van het weekend bleef het stevig door blazen. Zondag iets minder als zaterdag. Maar beide dagen hebben we flink kunnen knokken in het internationale 5.5m veld dat naast Nederlanders ook door Duitsers en Zwitsers gevuld werd.

Ook de Na-Braassem heb ik dit jaar voor de verandering op de 5.5m gezeild. Alle voorgaande jaren was de micro de boot om het "Braassem seizoen" mee af te sluiten. Daar er in de SW klasse geen tegenstanders voor ons waren, hebben Renan en ik de micro is laten staan en zijn weer op de Hamerhaai van Joost Timmer gestapt.

De 5.5m klasse is een oude klasse die met alle ontwikkelingen mee gegaan is. De eerste ontwerpen van deze meterklasse zijn van omstreeks 1949. Daarna is er veel gebeurt, de boot was zelfs een Olympische klasse van 1952 tot en met 1968 waarna de Soling het stokje over nam.

Op dit moment is de vloot van de 5.5m klasse in drie categorieën opgesplitst. Dit omdat de klassieke boten uit de begin jaren nog steeds prima wedstrijd jachten zijn, maar niet opgewassen tegen het hypermoderne carbon van de laatste generaties.

Foto van Renan en ik die met de Hamerhaai door de ringvaart van de Haarlemermeer varen